Padelbana underhåll - se till att glasen inte ligger an mot varandra

Underhåll din padelbana

Genom regelbundna kontroller på padelbanan och att vid behov utföra underhållsarbete så snart som möjligt har flera fördelar. Du gynnar både banans livslängd och dess spelkvalité och säkerhet.

Genom att ha kontroll över underhållsarbetet så kan det planeras, vilket minskar inverkan på antalet spelbara timmar. Överlåter du det arbetet till de som är proffs på padelbanor kan du känna dig säker på att jobbet både blir gjort och att det blir gjort ordentligt. Prio Padel erbjuder ett koncept för just detta. Med ett serviceavtal med Prio Padel ingår också glasförsäkring om något av dina glas skulle gå sönder.

När kontroll och underhåll av padelbanor ska genomföras finns det ett par punkter som bör kontrolleras regelbundet och åtgärdas snarast möjligt vid behov. I den här artikeln går vi igenom dem, både vad gäller kontrollpunkter samt vilka åtgärder som du bör vidta. 

Underhåll padelbana: Stålkonstruktion

Även du som har banor av högsta kvalitet bör kontrollera ett antal punkter med jämna mellanrum. En av dessa är ramens konstruktion. Kontrollera att alla svetsar är hela och att bultarna är ordentligt åtspända med rätt moment. Bultar ska efterspännas vid behov.

Nätkonstruktionen är också bra att se över. Har nätet blivit skadat bör det lagas för att undvika ytterligare skada på konstruktionen och inte minst skada på spelare. Om lack/färg blivit skadat bör det förses med ett nytt färglager.

Genom att se över konstruktionen och åtgärda eventuella brister håller du banan säker att spela på och gynnar dess livslängd.

Underhåll padelbana: Glaspartier

Ett korrekt monterat kvalitetsglas går inte sönder genom att spelare dunsar in i det. Men skulle glaset vara bristfälligt monterat – vilket det kan bli av förslitning – kan det leda till förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att kontrollera detta med jämna mellanrum.

Det är viktigt att glasskivorna inte ligger an mot varandra. Glasen är fästa i stålkonstruktionen med ett lager neopren mellan de båda. Neoprentejpen kan slitas mekaniskt genom rörelser eller kemiskt (lossna) vid till exempel glasputsning.

Tecknar du serviceavtal med Prio Fix får du regelbundna genomgångar av allt på dina banor och det ingår dessutom en glasförsäkring.

Underhåll padelbana: Konstgräs & sand

Det är rekommenderat att åtgärda eventuella brister i konstgräset så tidigt som möjligt. Konstgräset är lagt i våder och skarvarna är limmade. Om limmet släpper i en skarv så ökar risken att skadan förvärras ganska snabbt.

Vilken mängd sand som behövs beror främst på vilken typ av konstgräs du har, men det är också en smaksak. En korrekt mängd sand förlänger konstgräsets livslängd. Sanden skapar också försättningar för korrekt studs och hastighet i spelet.

Oavsett mängden sand så är det fördelaktigt att se till att den är jämnt fördelad över banan. Sanden tvingas på sikt ut till de områden som utsätts för minst slitage. Arbetet med att fördela sand kan göras manuellt med en borste, men det är ganska tungt och dammar en hel del. Arbetet underlättas enormt med en sop/sugmaskin typ Fimap FS50 Padel Edition. Den hjälper samtidigt till att rengöra banan.

Sammanfattning

 • Genomför regelbundna kontroller av din padelbana. Det gynnas banans livslängd samt bibehåller spelkvalié och säkerhet.
 • Åtgärda fel och brister snarast möjligt.
 • Det är rekommenderat att teckna serviceavtal med en professionell underhållspartner.
 • Glaspartier, stålkonstruktion och underlag bör kontrolleras regelbundet.
 • Bultar ska vara åtdragna med rätt moment.
 • Svetsar ska vara hela.
 • Nätet ska vara helt.
 • Ett bristfälligt monterat glas kan orsaka allvarlig personskada. Glasets montering kan förändras av förslitning.
 • Glasskivorna får inte ligga an mot varandra.
 • Neoprentejpen ska vara intakt.
 • Om konstgräset släpper i någoin skarv bör det lagas snarast möjligt för att undvika att skadan förvärras snabbt.
 • Se till att banan har korrekt mängd sand. Den ska vara jämnt fördelad över banan.
 • Arbete med sand underlättas av en sop/sugmaskin typ Fimap FS50 Padel Edition.

Läs också