Steel

Steel är banan med justerbara stolpar på golv där det finns höjdskillnader för att undvika kostnader för flytspackling. Lämplig även som padelbana för t.ex. temporär placering utomhus.

Steel Vision

Samma flexibla bana som Steel utan stolpar på kortsidorna för att du inte ska missa något av vad som händer på planen.