Referenser

De gula markörerna på kartan visar var våra uppdragsgivare låtit oss bygga padelbanor, de svarta indikerar referensanläggningar med större installationer.

Padeltotal logo

Bygge av padelbanor i Luleå