Padelbana utomhus - så underhåller du den. Håll fri från organiskt material.

Padelbana utomhus – så underhåller du den

Padeltotals banor är anpassade efter de förhållanden som råder i Norden. Padelbanor utomhus är utsatta för större påverkan av väder och det finns därför ett par ytterligare saker att tänka på när det gäller underhåll av padelbana utomhus.

Medelnederbörden i södra Sverige är ungefär dubbelt så hög som den i södra Spanien, och i andra delar av Sverige kan den vara nästan ytterligare dubbelt så hög. Det är med andra ord betydligt blötare i Sverige än i södra Europa, och det har vi tagit i beaktning i designen av våra banor. Tipsen i den här artikeln bör gälla oavsett om du har en Padeltotal-bana eller annan bana.

Speciellt att tänka på med padelbana utomhus

En padelbana ska vid ett korrekt utfört montage tåla regn och vind. Livslängden på en bana kan skilja sig beroende på märke eller fabrikat.

Många utomhusbanor är placerade i lummiga områden med fantastisk omgivande grönska. Det ger en otroligt vacker och inspirerande inramning och inbjuder till spel. Även i Sverige förekommer en hygglig mängd varma och klara kvällar med fantastisk utomhuspadel.

Detsamma gäller de padelbanor som är placerade kustnära. De ger fantastiska padelupplevelser, åtminstone om underhållet är rätt skött efter (och under) höstens och vinterns stormar.

Oavsett placering så är det rekommenderat att se till att utomhusbanan är fri från organiskt material (t.ex. löv, kvistar, barr och kottar). Organiskt material samlar fukt en längre tid vilket i sin tur ger en grogrund för nedbrytning och mikroliv. En banas underlag är, om korrekt utfört, byggt för att bistå med en god dränering för att så snabbt som möjligt få bort fukt från banan. Organiskt material motverkar detta.

I denna kategori ingår också alger och mossa, som bör tas bort så fort det upptäcks, med fördel med hjälp av en roterande borste. I extrema fall vid mycket kustnära placering, bör du avlägsna saltvatten eller saltstänk med sötvatten.

Stålkonstruktionen är utsatt för ett större slitage utomhus än inomhus. Skulle du råka ut för ytrost bör denna bli avlägsnad i ett så tidigt skede som möjligt och förse det behandlade området med nytt ytskydd.

En utomhusbana underhålls på samma sätt som en inomhusbana vad gäller stålkonstruktion, glas, konstgräs och sand. Tecknar du serviceavtal med Prio Fix får du regelbundna genomgångar av allt på dina banor och det ingår dessutom en glasförsäkring.

Sammanfattning

  • Padelbanor utomhus är utsatta för ytterligare påverkan jämfört med inomhusbanor.
  • Padeltotals banor är anpassade efter nordiska förhållanden, vilket inte alla banor på marknaden är. Iakttag extra stor uppmärksamhet på underhåll i sådana fall.
  • Livslängd kan skilja sig åt beroende på märke eller fabrikat.
  • Se till att banan är fri från organiskt material.
  • Alger och mossa bör bli avlägsnat så fort det upptäcks.
  • Ta bort saltvatten eller saltstänk med sötvatten.
  • Upptäcker du ytrost ska den tas bort så tidigt som möjligt, addera därefter nytt ytskydd.
  • En utomhusbana underhålls i övrigt på samma sätt som en inomhusbana vad gäller stålkonstruktion, glas och underlag.
  • Det är rekommenderat att teckna serviceavtal med en professionell underhållspartner.

Läs också