Padeltotal monterade i Juni, en Classic Padel bana hos Klinta Camping på Öland.