Helhetskonceptet för Norden

PadelTotal (Trafik & Fritid, Svedborg Tennis & Sportgolv, Lawnit Sport och PadelNordics) är ett helhetskoncept för padel i Norden.

Grundat i Maj 2013, och nu i full gång att leverera lösningar till alla tänkbara nivåer av padelintresserade.