Mobil padelbana i Finland

Padeltotals första padelbana i Finland är nu på plats. Vår första padelbana i Finland blev dessutom vår första levererade mobila padelbana. Under sommaren kommer den stå på torget i Smedsby, Korsholm, för att sedan flyttas inomhus…